Přehled článků

Novinky v roce 2015

Pro rok 2015 se dočkáme několika významných změn.
Pravděpodobně v březnu 2015 se přestěhujeme do nových prostor. Díky nim zajistíme větší kapacitu pro ošetření pacientek, umožníme objednávání k vyšetření cestou internetu, možnost ošetření po dohodě o víkendu a další služby.

Ambulantní hysteroskopie

Hysteroskopie je moderní endoskopická vyšetřovací metoda umožňující prohlédnutí děložního hrdla a děložní dutiny. Nejčastějším důvodem proč gynekolog doporučuje hysteroskopii je: nepravidelné opakované krvácení z děložní dutiny s nejasnou příčinou a neúspěšnou léčbou, průkaz různých abnormit dělohy (endometriální polypy, submukózní myomy, vrozené vývojové vady včetně přepážek), pro nalezení nitroděložního tělíska, při opakovaném potrácení nebo neplodnosti. Provádí se speciálním optickým přístrojem – hysteroskopem.

Postkoitální antikoncepce

Postkoitální antikoncepcí se rozumí hormonální antikoncepce, kterou žena užije po nechráněném pohlavním styku. Je to metoda spíše nouzová a pro plánovité užití se nehodí. Důvodem je vysoký výskyt vedlejších účinků. Ale i ty vyváží problémy s nežádoucím otěhotněním. Metodu lze použím například po pohlavním styku s náhodným partnerem, při selhání prezervativu, při znásilnění. Pokud k situaci, pro kterou je metoda vhodná, dojde, je nutné ji podat co nejdříve.

Možnosti screeningu vrozených vad v těhotenství

Skríning vrozených vývojových vad plodu je běžnou součástí gynekologické péče v těhotenství. Jeho cílem je v celé populaci zdravých těhotných žen nalézt ty, které mají vysoké riziko pro narození plodu s vrozenou vadou. To znamená, že do této skupiny již nepatří ty ženy, jejichž riziko je zvýšeno probíhajícím onemocněním nebo chorobným stavem. U nich jsou již namístě cílená vyšetření. Za běžné součásti skríningu lze považovat tato vyšetření:

Registrace k porodu

Setkala jste s kamarádkou, která právě porodila? Co bylo jejím nejméně pozitivním zážitkem?