Historické ohlédnutí

Jak to začalo... a jak to pokračuje...

V roce únoru 1977 se MUDr. Eva Charvátová stala zaměstnancem OÚNZ Praha-západ na poliklinice v Praze 5 Radotíně. Odtud přešla v r. 1984 na pracoviště v poliklinice na Zbraslavi. Ze své ordinace vybudovala v r. 1993 nestátní zdravotnické zařízení gynekologické ordinace. Přestože se části své praxe pro velké zatížení vzdala, klientela zůstala rozsáhlá a dokázala si svou lékařku najít.

1.10.2005 přenechala svou praxi svému synovi MUDr. Martinu Charvátovi, který ji z nevyhovujících prostor přestěhoval do novostavby v horní části dynamicky se rozvíjející Zbraslavi. I když počet převzatých pacientek byl na úrovni odpovídající délce ordinační doby, nárůst počtu klientek byl nečekaný. Za první rok se tento počet zvýšil trojnásobně a přes zástup v ordinaci, vyvolaný zahraniční stáží lékaře, stále stoupá.

Aby se dalo vyhovět všem požadavkům pacientek a současně budovat zdravotnické zařízení na principech moderního, klientsky orientovaného zdravotnického zařízení, vzniká společnost GYNERA s.r.o. Nehledě na ambulantní charakter jsou jeho ambice významně větší. Za cíl si klade poskytování komplexní péče, ve které pacientky nebudou muset střídat lékaře a trávit čas vysedáváním v ordinacích jiných lékařů. Pacientky budou mít možnost být konzultovány a ošetřeny jedním lékařem v celém rozsahu jeho specializace. Pokud není lékař momentálně k dispozici a klientka nechce čekat, může být vyšetřena též jiným lékařem v ordinaci. V současné době v ordinaci pracují 3 specializovaní lékaři.

Jako druhé pracoviště v ČR jsme zahájili provádění ambulantních hysteroskopií. Pacientky mají možnost, díky velmi pokročilému vybavení, celou proceduru absolvovat zcela bez anestezie ( pokud si zvolí tuto možnost) a dokonce ji sledovat na monitoru. Pokud zvolí celkovou anestezii, doporučujeme celý výkon na kvalitně vybaveném pracovišti.

V ordinaci jsme vybaveni na provádění drobných výkonů kosmetického rázu v oblasti zevního genitálu.

V systému hodnocení a kontroly kvality služeb se připravujeme na certifikaci ISO 9001, požadavky pro toto hodnocení dlouhodobě splňujeme.

Aktuálně (duben 2013) jsme pracoviště s nevyšším počtem provedených ambulantních hysteroskopických sterilizací, které v současnosti provádí celkem dvě pracoviště v ČR.