Hysteroskopie ambulantně

Od 1. ledna můžeme provádět hysteroskopie v rámci smluvních výkonů klentkám všech zdravotních pojišťoven kromě VZP. To znamená, že výkon provedeme bez celkové anestezie (narkózy), a to v jedné návštěvě, která trvá asi jednu hodinu celkem, aniž by museli tento specializovaný, velmi přesný a vysoce účinný výkon uhradit. Na přání výkon provedeme v místním znecitlivění. Jsme první ambulantní pracoviště v Praze a v regionu Čech, které tento výkon může nabídnout zcela bez pobytu v nemocnici!
Klientky jiných lékařů jsou vítány, výkon jim na doporučení jejich gynekologa bude proveden za stejných podmínek a poté budou vráceny do jeho péče. S doporučením se klientky můžou přihlásit telefonicky zde.
Klientky VZP , pokud chtějí zůstat u této zdravotní pojišťovny, si musí výkon plně hradit dle ceníku , nebo si výkon domluvit v některé nemocnici.