Ceník doplácených nebo zcela placených výkonů

 

Ceny v Kč včetně DPH, platnost od 1.9.2019

Administrativní úkony

 Zaslání receptu, léku, žádanky nebo zprávy poštou  70,-
 Poplatek za vyplnění posudku, žádosti, zprávy  350,-
 Vystavení duplikátu dokumentu  50,-
 Změna ve formuláři pracovní neschopnosti na žádost pacientky  200,-
 Urgentní dotaz  250,-
 Fotodokumentace UZ vyšetření  100,- / 1 foto nebo soubor na USB flash
 Opis posledního nálezu pro osobní potřebu  100,-
 Výpis z dokumentace  200,-
 Kopírování zdravotnické dokumentace  10,- / strana

Vyšetření u nepojištěných a samoplátců

 Laboratorní vyšetření samoplátců - cytologie  250,-
 Laboratorní vyšetření samoplátců - mikrobiologie  600,-
Laboratorní vyšetření samoplátců - typizace HPV  950,-
 Laboratorní vyšetření samoplátců - vyšetření mykoplasmat  500,-
 Drobná biopsie u samoplátců  1216,-

Ceny vyšetření

 HR HPV testace na přání  640,-
 Rychlý test na chlamydie  200,-
 Test LBC (cytologie do tekutého media)  600,-
 Vyšetření na žádost pacientky  
 - Vyšetření včetně kompletní zprávy o vyšetření  900,-
 - Těhotenský test  140,-
 Poplatek za vyšetření v mimoordinační době  450,- / 15min
 Užití jednorázových zrcadel při vyšetření  60,-
 Vyšetření před provedením umělého přerušení těhotenství (interrupce)  
 - Miniinterrupce (do 8. týdne) včetně laboratoří  1300,-
 - Interrupce (8.-12. týden) včetně laboratoří  1600,-

Ceny výkonů

Aplikace očkovací látky proti rakovině děložního hrdla 300,-
Malý kosmetický výkon 450,- / 15min
Rehabilitační pomůcka pro cvičení pánevního dna - zavedení, kalibrace, nácvik.  
- Nastavení a nácvik rehabilitace - včetně pomůcky 1.200,-
- Kalibrace pomůcky - bez ceny pomůcky 400,- 
Hysteroskopie diagnostická pro samoplátce 4800,-
Hysteroskopie operační 5700,-
Očkování proti infekci HPV u starších než 15 let  
- Očkování standardní vakcínou s příspěvkem pojišťovny 2.000,- / dávka
- Očkování standardní vakcínou bez příspěvku pojišťovny 3.500,- / dávka
- Očkování nadstandardní vakcínou (G-9) bez příspěvku pojišťovny 3.700,- / dávka
Zahájení hormonální antikoncepce 200,-
Regulace menstruačního cyklu, oddálení menstruace 150,-
Podání inhalační analgézie u výkonu 600,- / 15 min výkonu

 Antikoncepce

Nitrosvalová antikoncepce (injekční) 400,-
Podkožní antikoncepce (injekční)  
- Antikoncepce+zavedení 7.200,-
- Odstranění 800,-
Zavedení nitroděložního tělíska  
. Zavedení samotné (tělísko pacientka vyzvedne na recept) 700,-
- Zavedení včetně tělíska -základní typ 1.550,-
- Zavedení tělíska u nerodivších včetně tělíska - adaptabilní typ 4.000,-
-Zavedení hormonálního tělíska 5 let (včetně tělíska) 5.500 až 7.000,- dle typu
- Zavedení hormonálního tělíska na 3 roky (včetně tělíska) 5.500,-
Postkoitální antikoncepce 100,-

Ultrazvuk a nadstandardní výkony při péči o těhotné

 Screeningové vyšetření ve 13. týdnu těhotenství  1.600,
 Komplexní sonografické vyšetření ve 20.-22.týdnu těhotenství  800,-
 Sonografické 3D/4D zobrazení plodu *(jen po dohodě)*  800,-
 Ultrazvukové vyšetření na přání  300,-
 Určení pohlaví plodu  200,-
 Screening růstové regrese plodu  1.200,-
 Stanovení glykemie v ordinaci (kapilární)  50,-
 Stanovení OGTT v ordinaci (kapilární + žilní)  180,-
 Biochemický screening 16. týdne těhotenství (integrovaný test)  1.100,-

Individuální péče

 Osobní konzultace  600,- / 15 min
 Balíček péče až do porodu  3.500,-
 Osobní účast lékaře při vedení porodu  na dotaz
 Osobní péče a konzultace ke gynekologické operaci  na dotaz
 Osobní péče a konzultace k laparoskopické operaci  na dotaz