Mimořádná hygienická opatření - koronavir

Vážené pacientky,

v důsledku současné mimořádné hygienicko – epidemiologické situace vyhlašujeme následující opatření:

  • pokud jste nachlazeni, máte rýmu, kašel, zvýšenou teplotu nebo trpíte dechovými obtížemi

nebo

  • pokud jste se setkali v posledních 14 dnech s člověkem, o kterém víte, že byl přijat do nemocnice nebo léčen pro podezření na onemocnění koronavirem Covid-19

nebo

  • pokud tak rozhodne lékař nebo zdravotní sestra,

je Vám povolen vstup na pracoviště sestry nebo kamkoliv dále do ordinace pouze s ochrannou maskou. Můžete použít svoji masku nebo tuto masku obdržíte od sestry na požádání za poplatek.

Pacientky, které se odmítnou tomuto opatření podrobit a nebudou v přímém ohrožení života, budou odmítnuty.

Zároveň upozorňujeme, že po dobu těchto mimořádných opatření není povolen vstup jiným osobám než pacientkám a zaměstnancům. Dospělý doprovod smí do ordinace vstupovat pouze se souhlasem lékaře a pouze v jednorázové ochranné masce.

Užití masky nechrání jejího nositele ale osoby v jeho okolí.

Pokud v průběhu 14 dnů následujících po návštěvě ordinace onemocníte onemocněním s potvrzených původcem koronavirem Covid-19, jste povinni to sdělit odpovědnému pracovníkovi zdravotnického zařízení (telefonicky).

Nedodržením výše uvedených opatření se vystavujete riziku postihu za trestný čin záměrného šíření infekčního onemocnění.

Opatření platí od 27.2.2020 do odvolání.

Péče o těhotné od ledna 2020

Od začátku roku 2020 vstupují v platnost nová pravidla pro úhradu péče v těhotenství. Zdravotní pojišťovny uhradí všem smluvním lékařům péči v jednotné výši. Tato úhrada je nastavena tak, aby pokryla základní výkony pro zcela nerizikové těhotenství. Naopak, výkony, které budou provedeny nad rámec této péče, se pojišťovny rozhodly neuhradit. Pokud si je lékař vyžádá mimo své pracoviště, bude je muset za pacientku zaplatit sám (resp. jejich cena bude lékaři z celkové ceny za péči o těhotnou odečtena).

Vzhledem k tomu, že řada těhotenství je v současnosti určitým způsobem riziková, stoupá počet těhotných, kterým by bylo vhodné provést ještě další vyšetření. Důvody jsou zejména věk nad 35 let, předchozí potrat(y), asistovaná reprodukce (umělé oplození) nebo onemocnění matky. Řada vyšetření, která se v posledních letech stala běžnými v péči o těhotné, nyní z úhrady pojišťovnou vypadla.

Protože žádné zdravotnické zařízení jako podnikatelský subjekt nemůže dlouhodobě nést finanční zátěž péče, která ji nebude pojišťovnou uhrazena, ale současně chce poskytovat takovou míru péče, která je bezpečná pro zdárný průběh těhotenství a narození zdravého miminka, přistupujeme ke změnám při zajištění péče o těhotné. Bližší informace lze nalézt v části Péče v těhotenství nebo v získat průběhu těhotenství v ordinaci.

Upozornění na změnu v zasílání zpráv a dotazů

Od 1.11.2019 dochází ke změně v komunikaci při zasílání zpráv a dotazů. Pokud chcete zaslat zprávu použijte odkaz Zaslání zprávy v záhlaví webové stránky. Po zadání identifikačních údajů odesílatele můžete vložit zasílaný dokument - například lékařskou zprávu. Protože se tato zpráva stává součástí lékařské dokumentace, je nutné aby její kvalita byla pro tento účel vyhovující. Z tohoto důvodu je možno zaslat pouze zprávy ve formátu .pdf a s rozlišením 300 dpi, což je kvalita běžného skenu.

Obdobně, pokud jste registrována k péči v ordinaci a chcete zaslat dotaz ke své léčbě nebo nálezu, použijte odkaz Zaslání dotazu. Upozorňujeme, že zaslání urgentního dotazu je služba hrazená pacientkou podle ceníku.

Pokud se chcete registrovat k péči v ordinaci, požijte službu Registrace nové pacientky.

Na mail zaslaný z naší mailové adresy není možno odpovědět a Váš mail se bude vracet nezpracován s příslušným upozorněním. Běžná mailová komunikace již nebude možná. Důvodem je jednak zahlcení mailové schránky spamem a nevyžádanou poštou a jednak objemem mailové komunikace, kterou není možno realizovat z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  

V tomto ohledu Vám děkujeme za pochopení.

Vítáme Vás na našich nových stránkách

Vítáme Vás na našich nových stránkách. Jejich koncepce má pomoci naplňovat hlavní cíl našeho zdravotnického zařízení: poskytnout vysoce kvalitní a efektivní specializovanou péči. Přes naše webové stránky získáte jak informace o provozu ordinací, praktické informace o průběhu péče u nás, tak možnost komunikace bez nutnosti osobní návštěvy.

Nové umístění ordinace na Zbraslavi

Vážené klientky,

Stávající ordinace na Zbraslavi je ode dne 1.3.2019 přestěhována do nových prostor v ulici Žabovřeská do budovy Centrum Třešňovka.

Vstup do ordinace je Hlavním vchodem Centra, po vstupu pokračujte rovně a prvními dveřmi vpravo. 

Nová ordinace je od stávající vzdálena asi 500m chůze. Asi 50 m od nové ordinace jsou zastávky autobusu Žabovřeská, Sídliště Zbraslav (165, 241, 247) a Kostrounek (241) . Zastávka U Včely (129, 318) je vzdálena asi 200m. Parkování je možné u objektu.

Ordinace je otevřena od 4.3.2019.


Motto ordinace

 

Zdravotnické zařízení Gynera s.r.o. vzniklo na základě snahy o poskytování vysoce kvalitní specializované gynekologické a porodnické péče. Za cíl si klade poskytování komplexní péče. Zdravotnický personál ordinace je plně erudován k poskytování nejen ambulantní péče ale i operačních zákroků ve své specializaci. Pacientky se mohou objednat ke konkrétnímu lékaři nebo upřednostnit dřívější ošetření, pokud zvolený lékař nemá volný termín pro ošetření.