Náplň činnosti zdravotnického zařízení GYNERA s.r.o.

Zdravotnické zařízení Gynera s.r.o. vzniklo na základě snahy o poskytování kvalitní specializované gynekologické a porodnické péče. Ačkoliv vzniká jako ambulantní zařízení, jeho ambice jsou daleko větší. Za cíl si klade poskytování komplexní péče, ve které pacientky nebudou muset střídat lékaře a trávit čas vysedáváním v ordinacích jiných lékařů. Pacientky budou mít možnost být konzultovány a ošetřeny jedním lékařem v celém rozsahu jeho specializace.

  • Pro rok 2015 se dočkáme několika významných změn.
    Pravděpodobně v březnu 2015 se přestěhujeme do nových prostor. Díky nim zajistíme větší kapacitu pro ošetření pacientek, umožníme objednávání k vyšetření cestou internetu, možnost ošetření po dohodě o víkendu a další služby.

    4. Led 2015

  • Když se řekne ...
    Robotická endoskopie

    je nejsofistikovanější technologie endoskopické operace integrující digitální a robotické principy s teleterapií. Oproti běžné endoskopii je největší výhodou pohyb nástroje blízký nativnímu pohybu ruky a zápěstí operatéra.