charvat.jpg


MUDr. Martin Charvát, Ph.D.

 • 1. atestace v oboru gynekologie a porodnictví - 1992
 • 2. atestace v oboru gynekologie a porodnictví - 1996
 • doktorské postgraduální studium LF UK Plzeň "Rizika a limity laparoskopie v léčbě gynekologických zhoubných nádorů" 2008-2015
 • 1989-1997 - I.gynekologicko-porodnická klinika, Praha
 • 1997-2007 - Gynekologicko-porodnická klinika, FN Motol Praha, odborný asistent 2.lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • 1992 - studijní pobyt, Haarlem, Nizozemí. Hysteroskopické operace
 • 1996 - studijní pobyt, Jena, Německo. Endoskopické operace v onkogynekologii
 • 2001 - studijní pobyt, Lyon, Francie. Onkogynekologické endoskopické a vaginální operace
 • 2006 - 2007 - Visiting professor, McGill University, Montreal, Kanada. Autorizován pro endoskopické operace v onkogynekologii.
 • 20 let publikační a přednáškové aktivity v CR i zahraničí, člen České gynekologicko-porodnické společnosti, European Society for Gynecological Endoscopy, American Association of Gynecologic Laparoscopists
narozen 1965 v Mostě

fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, Praha

promoce 1989

vavrinkova.jpg

Doc. MUDr. Blanka Vavřinková, CSc.

 • 1998 - atestace I. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
 • 2002 - atestace II. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
 • 2001 - obhajoba kandidátské disertační práce na téma Vliv pervitinu a heroinu na průběh těhotenství
 • 1995-2003 - Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN – sekundární lékař
 • 2003-dosud - 2. LF UK a Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol - odborný asistent a vedoucí oddělení
 • hlavní oblasti zájmu
  - perinatologie - problematika předčasného porodu
  - problematika drogové závislosti
  - péče o drogově závislé těhotné a těhotné na substituční terapii
  - prenatální diagnostika
 • 2005-2007 – IGA MZ ČR NR 8450-3: Substituce buprenophinem u těhotných závislých na opioidech, její vliv na průběh těhotenství poporodní adaptaci novorozence a sociální adapataci
 • členství v odborných společnostech: ČGPS, Sekce perinatální medicíny ČGPS, ČSL JEP
 • spoluautor monografie Hematologické nemoci a poruchy v porodnictví a gynekologii, Triton 2004
 • autor monografie Návykové látky v těhotenství, Triton 2006
 • 2019 habilitována docentem
narozena 1971 v Povážské Bystrici

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

promoce 1995

yarohchuk_res.jpg

MUDr. Alona Yaroshchuk

 • 2016 atestace gynekologie a porodnictví – Ukrajina

 • 2021 – zkouška kmene v oboru porodnictví a gynekologie v ČR 

 • 2023 - atestace - specializovaná způsobilost v oboru Gynekologie a porodnictví - ČR

 • Lékařská praxe:

 • 2017-2019 – Centrum pro plánování rodiny a reprodukci v Teplicích

 • 2019 – 2021 – gynekologicko - porodnické oddělení nemocnice Kadaň

 • 2021 – dosud - gynekologicko - porodnické oddělení nemocnice Rakovník

 • zaměření na léčbu neplodnosti a předporodní a porodní péči

narozena 1985

studium medicíny na lékařské fakultě v Charkově, promoce 2012

vojacek_res.jpg


MUDr. Libor Vojáček

 • 1983 - 1987 nemocnice Děčín a Varnsdorf.
 • 1986 - I. atestace Gynekologie a porodnictví
 • 1987 praktický gynekolog na Praze západ
 • 1994 - 2021 privátní ordinace v Praze 4 Libuš
narozen 1956

Lékařská fakulta UK v Praze

promoce 1982

grubauerova.jpg


MUDr. Vladimíra Grubauerová

 • 2002  Nadstavbová atestace Sexuologie
 • 1990  Nadstavbová atestace Lékařská genetika
 • 1986   Atestace 1.stupně Gynekologie a porodnictví
 • 2014- 2015 vedoucí katedry gynekologie a porodnictví Vysoká škola zdravotnická
 •  1993 -2013  Samostatná ordinace gynekologie, porodnictví a sexuologie MUDr. Vladimíra Grubauerová
 • 1992 - 1993 sekundární lékař gynekologie a porodnictví Nemocnici s poliklinikou Mělník 
narozena 1951

Lékařská fakulta UK v Praze

promoce 1981

burilova_res.jpg


P.A. Helena Buřilová

 • 1987-1991 - Střední zdravotnická škola v Praze, studijní obor dětská sestra, studium ukončeno maturitní zkouškou
 • 1993-1994 - Střední zdravotnická škola v Praze, pomaturitní studium, obor porodní asistentka studium ukončeno maturitní zkouškou
 • 1991-1992 - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, Klinika popáleninové medicíny, zdravotní sestra
 • 1992-1995 - Gynekologicko-porodnická klinika FNKV- dětská sestra
 • porodní asistentka
 • 1995-1996 - Gyncentrum, s.r.o. Praha 9 Hloubětín, ambulatní sestra
vesela_res.jpg


Katarina Veselá

 • 1994/1995 NOÚ Bratislava - sestra
 • 1995/1996 SČK Liptovský Mikuláš - pečovatelka, opatrovatelka
 • 1996/1997 FN MOTOL Praha - sestra
 • 1997 ÚVN Praha - sestra
 • 1998/2000 IMP s.r.o. Praha - asistent manager
 • 2000 - 2014 FN MOTOL Praha - sestra
 • PSS (specializační studium) v úseku práce instrumentování na OP sále