Ceník doplácených nebo zcela placených výkonů

 

Ceny v Kč včetně DPH, platnost od 1.3.2021

Administrativní úkony

 Zaslání receptu, léku, žádanky nebo zprávy poštou  70,-
 Poplatek za vyplnění posudku, žádosti, zprávy  350,-
 Vystavení duplikátu dokumentu  100,-
 Změna ve formuláři pracovní neschopnosti na žádost pacientky  200,-
 Urgentní dotaz  300,-
 Opis posledního nálezu pro osobní potřebu  200,-
 Výpis z dokumentace bez žádosti lékaře  300,-
 Kopírování zdravotnické dokumentace  10,- / strana

Laboratorní vyšetření u nepojištěných a samoplátců (cena laboratoře včetně odběru v ordinaci)

 Laboratorní vyšetření samoplátců - cytologie  600,-
 Laboratorní vyšetření samoplátců - mikrobiologie  600,-
 Laboratorní vyšetření samoplátců - typizace HPV  950,-
 Laboratorní vyšetření samoplátců - mykoplasmata  600,-
 Laboratorní vyšetření samoplátců - chlamydie  600,-
 Drobná biopsie u samoplátců  1.300,-

Ceny vyšetření (na vyžádání a pokud nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění)

 HR HPV testace na přání  900,-
 Test LBC (cytologie do tekutého media)  650,-
 Vyšetření sady pohlavně přenosných onemocnění na žádost pacientky  2.800,-
 Vyšetření sady parametrů před odesláním do CAR  2.200,-
 Gynekologické vyšetření na žádost pacientky  900,-
 Těhotenský test  140,-
 Testování protilátek proti Covidu-19 (1 třída protilátek)  500,-
 Poplatek za vyšetření v mimoordinační době  450,- / 15min
 Vyšetření před miniinterrupcí (do 8. týdne)  (vyšetření+žádost+laboratorní vyš.)  1.300,-
 Vyšetření před interrupcí (8.-12. týden) (vyšetření+žádost+laboratorní vyš.)  1.700,-
 Postkoitální antikoncepce (konzultace a předpis)  100,-
 Vyšetření trombofilních mutací před zahájením hormonální antikoncepce   1.350,-
 Zahájení hormonální antikoncepce - konzultace vhodného preparátu  200,-
 Regulace menstruačního cyklu, oddálení menstruace  150,-

Ceny operačních výkonů

 Malý kosmetický výkon  450,- / 15min
 Drobná biopsie u samoplátců  1.300,-
 Hysteroskopie diagnostická pro samoplátce (včetně biopsie)  4.800,-
 Hysteroskopie operační pro samoplátce (odstranění polypu)  6.300,-
 Podání inhalační analgézie u výkonu  600,- / 15 min výkonu

Ceny očkování proti HPV

 Očkování proti infekci HPV u starších než 15 let (výkon bez vakcíny, na Rp.)  300,-
 Očkování nadstandardní vakcínou (G-9) bez příspěvku pojišťovny  3.700,- / dávka
 Očkování standardní vakcínou bez příspěvku pojišťovny  3.500,- / dávka
 Očkování standardní vakcínou s příspěvkem pojišťovny  2.000,- / dávka

 

Ceny zdravotnického materiálu (na vyžádání nebo pokud nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění)

 Chirurgická rouška nebo respirátor KN95  25,-
 Užití jednorázových zrcadel při vyšetření  70,-
 Pomůcka ke korekci poporodní inkontinence  1.200,-

Antikoncepce

 Nitrosvalová antikoncepce (injekční)  400,-
 Podkožní antikoncepce (injekční, paže) - zavedení  7.200,-
 Podkožní antikoncepce (injekční, paže) - odstranění  800,-
 Nitroděložní tělíska - viz níže  
- Zavedení samotné (tělísko pacientka vyzvedne na recept)  850,-
- Zavedení včetně tělíska -základní typ  1.700,-
- Zavedení tělíska u nerodivších včetně tělíska - adaptabilní typ  4.000,-
-Zavedení hormonálního tělíska 5 let (včetně tělíska)  5.500 až 7.000,- dle typu
- Zavedení hormonálního tělíska na 3 roky (včetně tělíska)  5.500,-

Ultrazvuk a nadstandardní výkony při péči o těhotné

 Screeningové vyšetření ve 13. týdnu těhotenství  2.000,
 Komplexní sonografické vyšetření ve 20.-22.týdnu těhotenství  1.000,-
 Ultrazvukové vyšetření na přání  300,-
 Fotodokumentace UZ vyšetření  100,- / 1 foto nebo soubor na USB flash
 Určení pohlaví plodu  250,-
 Screening růstové regrese plodu  1.200,-
 Stanovení glykemie v ordinaci (kapilární)  50,-
 Stanovení glykovaného hemoglobinu  250,-
 Biochemický screening 16. týdne těhotenství (integrovaný test)  1.200,-

Individuální péče

 Osobní konzultace včetně vyšetření  600,- / 15 min
 Osobní konzultace bez vyšetření  500,- / 15 min
 Osobní účast lékaře při vedení porodu  na dotaz
 Osobní péče a konzultace ke gynekologické operaci  na dotaz
 Osobní péče a konzultace k laparoskopické operaci  na dotaz