Jak postupovat při gynekologickém ambulantním výkonu

 

Pokud Vás k výkonu doporučil lékař mimo naše ordinace, je třeba nejprve zaslat lékařskou zprávu a dotaz zda lze tento výkon v našem zařízení provést. Dotaz vždy řeší lékař. Do 5-ti pracovních dní se Vám ozve zdravotnický pracovník, který Vás požádá o doplnění osobních údajů a sdělí další doporučený postup resp. navrhne termín výkonu. Před výkonem je třeba aby pacientka byla o konkrétním výkonu a rozsahu zákroku poučena

Pacientky naší ordinace tuto informaci obvykle dostanou při předcházejícím gynekologickém vyšetření.

Věnujte prosím pozornost pokynům v Poučení k výkonu, zejména s ohledem na přípravu k výkonu, ev. lačnění, užití léků a nutnost doprovodu.

K výkonu se dostavte cca 5-10 minut před stanoveným termínem.

Před výkonem je třeba Váš informovaný souhlas a to písemnou formou. Pokud budete mít k výkonu jakékoliv dotazy, položte je prosím před podpisem tohoto dokumentu. V některých případech před výkonem proběhne ještě kontrolní vyšetření.

Vlastní výkon je prováděn na zákrokovém sálku.

Samotný průběh výkonu a po výkonu je mojitorován lékařem, sestrou a přístroji.

Odchod po ambulantním výkonu je možný po několika minutách až desítkách minut v závislosti na typu a průběhu výkonu.