Zaslání dotazu

Pro zaslání dotazu vyplňte prosím formulář dotazu. Formulář obsahuje osobní data a proto ho bude zpracovávat výhradně zdravotnický pracovník, který je opravněn s osobními daty nakládat. Postup nakládání s osobními daty se řídí pravidly GDPR.

Zpracování dotazu souvisejícího se zdravotním stavem klienta je zdravotní výkon a poskytovatel ho bude účtovat zdravotní pojišťovně.

Vyplněním a odesláním dotazu:

  • potvrzujete, že vyplněné údaje jsou správné

  • udělujete zdravotnickému zařízení právo zdravotní výkon účtovat zdravotní pojišťovně

 

Poskytovatel (zdravotnické zařízení) nezodpoví dotaz, pokud:

  • obsah dotazu je hanlivý nebo jakkoliv porušuje etické zásady či pravidla slušného chování

  • dotaz je veden k jiné osobě než k tazateli

  • údaje uvedené ve formuláři se neshodují s aktuálními údaji ve zdravotnické dokumentaci

  • tazatel není pojištěn v rámci všeobecného zdravotního pojištění v ČR

 

Dotaz označený jako "běžný" bude zodpovězen v průběhu 5-ti pracovních dní. "Běžný" dotaz může být zaslán maximálně 1x v průběhu kalendářního roku. Každý další dotaz bude účtován jako "urgentní". Dotaz označený jako "urgentní" bude zodpovězen během 24 hod a doplatek za urgentní dotaz bude doúčtován při nejbližší osobní návštěvě v ordinaci. Urgentní dotaz může být položen pouze jedinkrát do doby než bude uhrazen. Urgentní dotaz může položit pouze pacientka registrovaná v péči v ordinaci GYNERA s.r.o.. Pokud pacientka neabsolvuje kontrolu, na kterou byla objednána, poskytovatel má nárok úhradu poplatku vymoci a to včetně úroku z prodlení a to ve výši 50,-Kč (padesát Kč)  za každý započatý měsíc následující po datu plánované kontroly nebo po datu, kdy pacientka ukončí poskytování péče v ordinaci GYNERA s.r.o.  přeregistrací k jinému poskytovateli.  

 

Zadejte 9-ti nebo 10-ti místné číslo bez mezer a lomítka. Cizinci zadají číslo pojištěnce v ČR.
Vyberte 3-místné číslo zdravotní pojišťovny.
Napište poštovní směrovací číslo bez mezer.
Dotaz označený jako "běžný" bude zodpovězen v průběhu 5-ti dní. Dotaz označený jako "urgentní" bude zodpovězen v průběhu 24hodin za příplatek.
Zde zadejte text dotazu. Limit dotazu je 300 slov.

Bližší informace o shromažďování informací o pacientech naleznete ZDE